Suche

Produktsuche

TEGOMER® H-Si 2315

hydroxy-functional polydimethyl siloxane